شنبه, 29 اردیبهشت 1403  
اخبار کنفرانس
منوی سایت
کمیته علمی
کمیته سیاست گذاری
گالری تصاویر دوره قبل
سیویلیکا
برگزارکننده
کمیته اجرایی
قالب نگارش مقاله و چکیده مبسوط
ارائه مقالات
درگاه پرداخت
هزینه ثبت نام اولین همایش شهر آینده، اندیشه بومی

https://yazd.ac.ir/epay/confs

شرکت آزاد بدون مقاله 2.000.000 ریال

شرکت هیأت علمی با مقاله 3.500.000 ریال

شرکت دانشجویان با مقاله 2.500.000 ریال

شرکت آزاد با مقاله 5.000.000 ریال

مقالات دوم به بعد (برای عموم) 2.000.000 ریال

هزینه صدور گواهی اضافی (برای نویسندگان همکار)

500.000 ریال

حامیان علمی